Hỗ trợ trực tuyên

0232 3810 755 - 0232 3810 756

booking online

Banmai Hottel

Địa chỉ:Đường Trương Pháp, Biển Nhật Lệ, TP.Đồng Hới, Quảng Bình

Tel: 052.3810755 - 0917.700529. Ms Linh

Fax: 052.3810757

Email: banmaiquangbinh@gmail.com

Website: www.banmainhatle.com.vn

Đường Trương Pháp, Biển Nhật Lệ, TP.Đồng Hới, Quảng Bình

Tel: 052.3810755 - 0917.700529. Ms Linh | E-mail: banmaiquangbinh@gmail.com | Designed by ADC